Azi se încheie proiectul „Crearea Centrului de informare şi promovare turistică în oraşul Ocnele Mari şi dotarea acestuia”


Cod SMIS 48845, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar Autoritatea Naţională pentru Turism, prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, este Organismul intermediar pentru Turism.
Valoarea totală a proiectului este de 580.337,43 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 556.496,32 din care: 502.905,72 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 42.460,67 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 11.129,93 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. „Obiectivul general al proiectului a fost construirea în oraşul Ocnele Mari a unui centru de informare şi promovare turistică în scopul îmbunătăţirii activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a tuturor ofertelor turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale şi naţionale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea atractivităţii zonei oraşului Ocnele Mari prin crearea unui centru de informare şi promovare turistică, noi oportunităţi de realizare de investiţii în zonă, în turism, construcţii, afaceri, comerţ, alimentaţie publică, învăţământ, cultură etc., creşterea oportunităţilor de afaceri în zonă, prin apariţia şi dezvoltarea unui sector de activitate (artizanat şi mici meşteşuguri), indirect, creşterea veniturilor autorităţilor locale prin taxe si impozite locale, susţinerea şi dezvoltarea mediului de afaceri din regiune ca urmare a dezvoltării infrastructurii, creşterea gradului de ocupare a populaţiei din zonă în activităţi economice şi implicit a veniturilor acestora şi reducerea ratei şomajului, indirect, prin creşterea încasărilor din turism, prin atragerea de noi turişti, reducerea sezonalităţii”, a declarat primarul Petre Iordache.