„Automobilul între Da și Nu”, la cea de-a VI-a ediţie


Astăzi, de la ora 9.30, la Liceul Tehnologic „Căpitan Nico­lae Pleșoianu” din râmnic are loc deschiderea celei de-a VI-a ediții a Concursului Național „Automo­bilul între Da și Nu”. Și-au mani­fes­tat interesul pentru participa­rea directă sau indirectă la sec­țiunile concursului peste 100 de elevi de la 37 de școli din 25 județe, dintre care nouă școli vâlcene. Elevii se vor întrece în cadrul celor cinci secțiuni ale concursului dovedind: cunoștințe de legislație rutieră, abilități de șoferi pe mașinile ȘCOALA ale liceului, în poligon, pricepere în montarea/demontarea moto­ru­lui, creativitate prin sunet, ima­gine, desen pentru exprimarea avantajelor și dezavantajelor auto­mobilului din viața noastră, pregătire fizică și sportivă dove­dită la tenis de masă ca alter­na­tivă a sedentarismului la volan.
Secțiunile concursului vor fi: Cel mai priceput şofer! – rezol­vare chestionare de legislaţie auto şi probă de conducere în poligon, Abilităţi practice auto – o şansă pe piaţa muncii! – proba practică de montare/demontare motoare – Atelierul auto al şcolii, Automobilul din viaţa noastră – spot publicitar, prezentări Power point/ filme pe tema concursului, Multiplele faţete ale automobi­lu­lui – expoziţie desene, Automo­bilul prieten sau duşman – epi­grame. Echipa de organizare a concursului formată din condu­cerea școlii și cadre didactice au drept invitați: reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, ai Casei Corpului Didac­tic Vâlcea, Primăriei Vâlcea, Serviciului de Poliție Rutieră, ACR-filiala Vâlcea, agenților economici etc.
Datele ne-au fost furnizate de către Adrian Boureci (foto), director Liceul Tehnologic „Căpitan Nico­lae Pleșoianu”.

Posting....