Arhiepiscopia, aproape de comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz de la Biserica Sfinții Apostoli


Limbajul mimico-gestual devine mijlocul prin care membrii comu­nității persoanelor cu deficiențe de auz de la Biserica Sfinții Apostoli din Râmnicu-Vâlcea sunt familiarizați cu bogăţia simbolico-teologică a tezaurului cultului ortodox. Grupul de la Biserica Sfinții Apostolii reu­nește aproximativ 60 de persoane. În spațiul liturgic, acestea desco­peră că iubirea lui Dumnezeu se împărtășește indiferent de modali­tatea de comunicare. Smerenia, dragostea, blândețea, aprecierea și toate celelalte sunt transmise prin limbajul semnelor, prin păstrarea unui permanent contact vizual. Frumusețea cântării este suplinită de sobrietatea mișcării mâinilor, de reverențele cucernice ale Părintelui Raul, de mișcarea liturgică care transmite aici ideea comuniunii și a slujirii lui Dumnezeu, poate mai mult decât în orice alt spațiu.
Părintele primește ajutorul unui alt interpret care redă, în același limbaj, rânduiala liturgică de la strană, iar rolul acestuia este și acela de a oferi sobrietatea Sfintei Liturghii, transmițându-le momentele în care trebuie să facă semnul Sfintei Cruci, să stea în genunchi, să se așeze pe scaune sau să stea în picioare, să se apropie pentru Sfânta Împărtășanie.
Comunitatea participă și la programe de catehizare în cadrul cărora sunt dezbătute anumite aspecte ale vieții duhovnicești, organi­zează întâlniri culturale sau activități sociale. Cateheza îi ajută să înțe­leagă necesitatea și importanța săvârșirii Sfintelor Taine, să înțeleagă ei înșiși momentele și simbolistica slujbelor, să descopere roadele împărtășirii darurilor Sfântului Duh în viața umană. În felul acesta, Dumnezeu Își împărtășește iubirea Sa nesfârșită într-o lume a tăcerii.