Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 septembrie 2021

APIA și-a făcut bilanțul subvențiilor acordate în această primăvară


Printr-un comunicat semnat de către directorul Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează că începând cu data de 9 aprilie a.c. s-a desfăşurat Campania de primire a cererilor unice de plată, pentru anul 2015. Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință. Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. În cazul serelor și solariilor, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,1 ha. La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Facem precizarea că aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. De asemenea, solicitantul trebuie să respecte normele de eco-condiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe toată suprafaţa fermei. Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt următoarele: Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); Plata redistributivă; Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu; Plata pentru tinerii fermieri;Plata pentru micii fermieri; Ajutoare naționale tranzitorii (ANT): ANT 1 – culturi în teren arabil; ANT 2 – in pentru fibră; ANT 3 – cânepă pentru fibră; ANT 4 – tutun; ANT 5 – hamei; ANT 6 – sfeclă de zahăr; ANTZ 7 – bovine-lapte; ANTZ 8 – bovine-carne; ANTZ 9 – ovine/caprine.
Sprijinul cuplat pentru: 7.1.Soia; 7.2. Lucernă; 7.3.Mazăre boabe pentru industrializare; 7.4. Fasole boabe pentru industrializare; 7.5.Cânepă pentru ulei şi fibră; 7.6.Orez; 7.7. Sămânţă de cartof; 7.8.Hamei; 7.9.Sfeclă de zahăr; 7.10.Tomate pentru industrializare cultivate în câmp; 7.11.Castraveți pentru industrializare cultivaţi în câmp; 7.12.Legume cultivate în sere; 7.13. Legume cultivate în solarii; 7.14. Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare non-alcoolice; 7.15. Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare non-alcoolice; 7.16. Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare non-alcoolice; 7.17. Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare non-alcoolice; 7.18. Cartofi timpurii, semi-timpurii şi de vară; 7.19. Ovine; 7.20. Caprine; 7.21.Taurine din rase de carne şi metişii acestora; 7.22.Vaci de lapte; 7.23. Bivolițe de lapte; 7.24.Viermi de mătase.
8. Măsura 13 – ,,Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” :Submăsura 13.1: „Plăţi compensatorii în zona montană” – 86 €/ha/an;Submăsura 13.2: „Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative” – 54 €/ha/an; Submăsura 13.3: ,,Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice” – 70 €/ha/an.
9. Măsura 10 – ,,Agro-mediu şi climă”:Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 93 €/ha/an;Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale – 100 €/ha/an sau 21 €/ha/an; Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări – 261 €/ha/an sau 182 €/ha/an; Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi – 128 €/ha/an; Pachetul 5 (P5) – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 €/ha/an; Pachetul 6 (P6) – Pajiști importante pentru fluturi – 361 €/ha/an sau 282 €/ha/an; Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu – 250 €/ha/an; Pachetul 8 (P8) – Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon: ovine – 87 €/UVM, caprine – 40 €/UVM, bovine (taurine si bubaline) – 200 €/UVM, ecvidee – 200 €/UVM, porcine – 176 €/UVM.
10. Măsura 11 – Agricultura ecologică: Submăsura 11.1: Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică – 293 €/ha/an; Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 €/ha/an; Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 €/ha/an; Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 €/ha/an; Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 €/ha/an; Pachetul 6-pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 124 €/ha/an.
Submăsura 11.2: Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică – 218 €/ha/an; Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică – 431 €/ha/an; Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică – 442 €/ha/an; Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică – 479 €/ha/an; Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică – 350 €/ha/an; Pachetul 6-pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 111 €/ha/an.
11. În ce privește angajamentele Măsurii 214-PNDR 2007-2013, aflate în desfăşurare în campania 2015, fermierii pot accesa clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de plată. In acest sens, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul iniţial (Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea angajamentelor) prin care: închid angajamentele în cazul neacceptării cerinţelor din noul cadru juridic; acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerinţelor din cadrul juridic aferent noii perioade de programare 2014-2020 pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior.
Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu*: Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală;Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale;Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări; Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi;Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică; Pachetul 6 (P6) – Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.); Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu(Branta Ruficollis).
Un element important şi în Campania 2015 a fost aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2015, prin acces la internet, au putut să completeze electronic cererea unică de plată.
Fermierii care nu au mai depus cereri de plată în anii trecuți, trebuie mai întâi să se înregistreze la APIA în Registrul Unic de Identificare și apoi pot depune cerere unică de plată prin intermediul aplicației IPA online. Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori, avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind respectarea anumitor cerințe de eco-condiționalitate. Totodată, aplicația IPAOnline informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală. Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
Informații suplimentare:
Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care nu au depășit cuantumul de 5000 euro și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, este fermier activ și poate beneficia de plăți directe. Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro se pot înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfășoară o activitate agricolă. Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro și care nu se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții: cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.
(APIA) informează că a finalizat vineri, 10 iulie, Campania de primire a cererilor unice de plată, pentru anul 2015, în cadrul căreia au fost înregistrate un număr de 942.889 cereri, cu o suprafață declarată la plată de 9.530.489,22 hectare.
Cele mai multe cereri au fost depuse în judeţele Suceava (50.537cereri), Dolj (42.385cereri), Bihor (39.395 cereri), Bistrița Năsăud (37.770 cereri) și Maramureş (37.343 cereri). Totodată, cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se regăsesc în judeţele Timiş (525.739,05 ha), Constanţa (487.262,72ha), Teleorman (418.884,68 ha), Dolj (409.695,04 ha) şi Călărași (371.150,61 ha).
La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015, au fost înregistrate un număr total de 20.221 cereri, din care 1.588 în sectorul zootehnic, aferente unor suprafețe totale declarate la plată de 69.085,76 hectare. S-au depus cereri unice de plată, fără penalizări, până la data de 15.06.2015, ulterior în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, s-au perceput penalizări de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data precizată mai sus. După data de 10 iulie a.c., cererea unică de plată nu mai este admisă la calcul.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea a efectuat în cursul anului 2015 următoarele plăţi către fermieri:
Pentru producătorii de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate – pentru aprox. 1952 fermieri, s-au decontat 655.044,98 euro, respectiv 2.888.882,22 lei, astfel: vaci de lapte – plăți în cuantum de 82,09 euro/cap animal, pentru aprox. 6.320 capete; taurine din rase de carne şi metişii acestora (tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne) – plăți în cuantum de 300 euro/cap animal, pentru aprox. 496 capete.
Pentru producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate – pentru aprox. 336 fermieri, s-au decontat 171.818,06 euro, respectiv 757.752,11 lei, astfel: femele ovine/caprine – plăți în cuantum de 3,43 euro/cap, pentru aprox. 52.263 capete.
În cadrul Ajutorului de Stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV – 2014, pentru 21 beneficiari, a fost plătită suma de 330.033,34 lei.
Suma totală autorizată la plată aferentă Ajutorului naţional tranzitoriu (ANT) – schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine pentru anul de cerere 2014, a fost în cuantum de 2.933.554,10 lei, pentru un număr de 108.443 capete animale, din care 94.041 capete ovine şi 14.402 capete caprine, aferente unui număr total de 671 cereri eligibile.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea a efectuat în prima parte a anului curent plata diferenţei aferente Campaniei SAPS 2014, în cuantum de 25.764.311,90 lei, pentru un număr de 24.897 fermieri eligibili.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Agricultura