ANUNȚ PUBLIC


Persoanele fizice: Dobrinescu Alin-Cătălin, Dobrinescu Ionel și Dobrinescu Georgică-Vasile, în calitate de titulari ai amenajamentului silvic „U.P.I. STĂNEȘTI”, cu fond forestier în suprafață totală de 220,80 ha (amplasat pe teritoriul administrativ al județului Vâlcea – 132,80 ha și pe teritoriul administrativ al județului Olt – 88 ha), aflat sub contract de servicii cu Ocolul Silvic Stoiceni, D.S. Vâlcea, reprezentați de S.C. AMENAJĂRI SILVICE ȘTEFAN S.R.L., cu sediul în mun. Pitești, str. Constructorilor, nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 18, jud. Argeș, aduce la cunoștința publicului interesat că pentru prima versiune a planului menționat, decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, jud. Vâlcea.