Anul acesta, 341 de gradații de merit pentru dascălii vâlceni


Până pe 31 martie a.c., dascălii vâlceni au avut ocazia să-și depună dosarele pentru obținerea gradațiilor de merit. Anul acesta, pentru Vâlcea, sunt 341 de gradații. Conform grafi­cu­lui, în perioada 1 – 22 aprilie a.c., va avea loc analiza dosa­relor de către inspectorul școlar coordonator de disciplină; din 23 aprilie și până pe 13 mai a.c., se verifică dosarele, se acordă punctaje de către comisia de evaluare; în zilele de 14 și 15 mai a.c.., se aprobă lista cu punc­tajele acordate în urma evaluării de către Consiliul de Administrație al IȘJ Vâlcea; 18 mai, afișarea listei cu punctajele acordate în urma evaluării, 19, 20 și 21 mai, depunerea contes­ta­țiilor, 21 – 25 mai, soluționarea contestațiilor, 26 , 27 mai, stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal, pe discipline de învățământ. Va urma validarea rezultatelor finale ale concursului de către Con­siliul de Administrație al IȘJ Vâlcea și afișarea acestora. Lista va fi înaintată Ministerului Educației, în vederea acordării gradațiilor de merit, care se va face în zilele de 28 și 29 mai.

Posting....