Amenzi de 2 miliarde lei pentru nerespectarea Codului Muncii


Luna trecută, inspectorii muncii au aplicat amenzi în valoare de 208.000 lei pentru neres­pectarea Codului Muncii. În timpul controalelor efectuate, au fost identificate nu mai puţin de 36 de persoane fără contract de muncă. Pentru fiecare persoană depistată muncind „la negru” s-a aplicat o amendă de 10.000 lei. Multe dintre controalele efectuate de inspectorii de muncă au la bază sesizări ale angajaţilor. În septem­brie, 53 de persoane au depus plângeri referi­toare la condiţiile de muncă, neplata drepturilor salariale, neres­pec­ta­rea programului de lucru sau neîncheierea în formă scrisă a contractului de muncă. De ase­menea, inspectorii au mai constatat: neîn­che­ierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netrans­mi­terea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor sala­riale; neexecutarea de către angajatori a clau­zelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Con­tractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; ne­plata orelor de noapte; nerealizarea măsu­rilor dispuse de inspectorii de muncă în pro­cesele verbale de control. În ceea ce priveşte secu­ritatea în muncă, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 96 de controale, fiind dispuse 187 măsuri de pu­nere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 192 sancţiuni contravenţionale din care 185 avertismente şi șapte amenzi în va­loare de 46.000 lei. Tot în luna septembrie, au fost înregistrate două accidente cu incapacitate temporară de muncă.

Nouă luni, 183 de muncitori „la negru”

De la începutul anului și până la finele lunii septembrie, amenzile date de inspectorii muncii vâlceni au depășit 2.300.000 lei, atât pe Relații de muncă, cât și pe Securitate și Sănătate în Muncă. Totodată, au fost depistați 183 de mun­citori fără contracte încheiate în formă scrisă. 80 din persoanele „la negru” erau femei, iar, per total, muncitorii fără contracte proveneau de la 93 de angajatori. În primele nouă luni ale anului, la capitolul SSM, s-au aplicat 88 de amenzi în valoare de 567.000 lei. S-au înre­gistrat 47 de accidente de muncă din care două mortale. În plus, potrivit declarației șefului ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu, în cazul unui accident cu incapacitate temporară de muncă s-a ajuns la invaliditate.