Activitate intensă la Apavil SA „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 17-23 mai 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Galicea – satul Bratia din Deal, comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Nicolae Bălcescu – satul Dosul Râului, comuna Păușești – satul Păușești, comuna Mihăești – satul Gurișoara, comuna Bunești – satele Teiușu și Firești și orașul Băile Govora – strada Eroilor; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Mihăești – satul Gurișoara, comuna Tomșani – satele Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 40: comuna Nicolae Bălcescu – satul Șerbăneasa; conductă PEHD Dn 63: comuna Frâncești – satul Coșani; conductă PEHD Dn 110: comuna Vaideeni – satul Vaideeni; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – strada Rădulești; conductă PEHD Dn 160: orașul Băbeni – strada Mărculești și orașul Horezu – strada General Magheru; conductă PEHD Dn 180: orașul Horezu – strada Bălănești; conductă OL 40: orașul Băbeni – strada Sondelor. La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate mai multe lucrări punctuale:
• s-a curățat drenul adiacent Stației de apă Tomșani;
• s-au desfundat racorduri de canalizare în comuna Cernișoara – satul Armășești și orașul Horezu – străzile Independenței și Nicolae Bălcescu;
• s-a verificat instalația electrică și s-a curățat cu hidrojetul bazinul de omogenizare din cadrul Stației de epurare Tomșani;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de acumulare apă Romani din orașul Băbeni;
• s-a vidanjat căminul Stației de repompare ape uzate Nr. 1 din comuna Șirineasa;
• s-a igienizat perimetrul Stației de epurare ape uzate Slăvitești din comuna Șirineasa;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de acumulare apă Rotărești;
• s-a igienizat perimetrul Stației de apă Corbi din comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră în orașul Horezu – strada Independenței;
• s-a igienizat perimetrul Stațiilor de apă și de epuare din comuna Cernișoara;
• s-a efectuat spălarea rețelelor de apă potabilă și a branșamentelor din comuna Pietrari;
• s-au fasonat și confecționat etrieri necesari pentru efectuarea de capace și piese din beton pentru căminele de canalizare aferente Stației de epurare Mihăești;
• s-a înlocuit sursa tabloului de clorinare din cadrul Stației de apă Bunești;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă și branșamente din orașul Băbeni – strada Petrolului;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Bunești – satul Firești și comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Bunești – satul Firești și comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA