Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 10-16 august 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satul Govora, orașul Băile Govora – strada Eroilor și orașul Horezu – strada 1 Decembrie; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; comuna Galicea – satul Cremenari; conductă PEHD Dn 40: comuna Bunești – satul Brozbești; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Dosul Râului, Predești și Șerbăneasa și comuna Șirineasa – satul Ciorăști; conductă PEHD Dn 90: comuna Nicolae Bălcescu – satul Corbi; conductă PEHD Dn 110: comuna Șirineasa – satul Ungureni și comuna Tomșani – satele Foleștii de Jos și Foleștii de Sus; conductă PEHD Dn 125: comuna Galicea – satul Galicea; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – străzile Ariei și Romani; conductă OL ¾: orașul Horezu – strada Olari; conductă OL 89: orașul Horezu – strada I. Ghe. Duca; conductă OL 159: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa și orașul Horezu – strada General Magheru.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-a înlocuit regulatorul de clor aferent Stației de clorinare Șirineasa;
 • s-au efectuat purjări pe rețeaua de apă din orașul Băbeni;
 • s-a montat regulator de presiune Dn 50 în comuna Păușești;
 • s-a refăcut racord canalizare menajeră în orașul Horezu – strada Unirii;
 • s-au montat branșamente noi în comuna Galicea, comuna Mihăești – satul Govora și comuna Păușești – satul Șerbănești;
 • s-a repus în funcțiune Stația de captare, tratare, pompare și distribuție apă Frâncești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA