Absolvenții 2016 îngroașă rândurile șomerilor


La sfârşitul lunii august, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 5,20%, mai mare cu 0,21 puncte pro­cen­tuale faţă de luna anterioară.
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii august  a fost de 8.868 persoane (în creștere cu 347 persoane față de luna iulie 2016). Din totalul şomerilor înre­gistraţi, 3.237 persoane au fost indemnizate şi 5.631 neindem­nizate. Numărul şomerilor indem­nizaţi a crescut cu 1.243 persoane (au intrat în plată absolvenții promoției 2016), iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 896 persoane faţă de luna precedentă.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şome­rilor înregistraţi la finele lunii iulie se prezintă astfel: 3.374 per­soane provin din mediul urban şi 5.494 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şoma­jului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.408 per­soane, urmați de cei din grupa de vârstă sub 25 ani, respectiv 2.380 persoane.
În funcţie de nivelul de ins­truire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: pon­derea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoa­nele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (57%); şomerii cu nivel de ins­truire li­ceal şi postliceal repre­zintă 40%; şomerii cu nivel de instruire universitar reprezintă 3%. În luna august, s-au înca­drat în muncă 285 persoane din rândul şomerilor. Datele ne-au fost furnizate de Dumitru Nicu Cor­noiu (foto), director AJOFM Vâl­cea.