ABA OLT a realizat regularizarea pârâului Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni


Prin programul de investiții, Administrația Bazinală de Apă Olt a demarat, în luna aprilie anul 2018, obiectivul „Regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni, județul Vâlcea”. Finanțarea lucrărilor a fost asigurată inițial cu fonduri de la bugetul de stat, continuând ulterior cu resurse financiare din surse proprii A.N. „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt.
Investiţia se încadrează în „Strategia națională de gestionare pe termen mediu şi lung a riscurilor la inundaţii”, aprobată prin H.G. nr. 846/2010, în scopul reducerii consecinţelor negative provocate de inundaţii asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi a factorilor de mediu.
Lucrările sunt amplasate în bazinul hidrografic Olt, pe râul Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt, pe sectorul de albie cuprins între podul de șosea DN 7 (capătul amonte al digurilor de remuu din acumularea Băbeni de pe râul Olt) și localitatea Costești, până în zona de acces la Cheile Bistriței, județul Vâlcea.
Proiectul cuprinde lucrări de apărare împotriva inundaţiilor constând în regularizarea albiei pârâului Bistrița în vederea asigurării tranzitării apelor mari și consolidări de maluri, pentru stoparea proceselor erozionale, într-un concept care urmăreşte principiile dezvoltării durabile. Valoarea totală aprobată a investiției: 27.500,000 mii lei, din care C+M: 24.425,540 mii lei, fonduri necesare pentru realizarea următoarelor capacități de lucrări:
• amenajare albie L = 18,60 km;
• protecții de mal L = 10,00 km.
Până în prezent, au fost executate lucrări în proporție de 60%, respectiv lucrări de amenajare albie pe tronsoane însumând aproximativ 11 km, protecții de mal din gabioane, diguri de dirijare și protecții de mal cu arocamente pe sectoare cu o lungime totală de 6 km. Pentru finalizarea acestui proiect este prioritară asigurarea din alocații bugetare/ surse proprii a sumei totale de INV/C+M = 9.495/9.400 mii lei.
Prin realizarea acestor lucrări vor fi apărate de efectele distructive ale inundațiilor peste 311 case și anexe gospodărești, o reţea de joasă tensiune, o reţea de înaltă tensiune, două surse de alimentare cu apă, un pod, 150 ha teren agricol, două podețe, 36 km drumuri comunale și județene și un monument istoric de patrimoniu național. Data estimată pentru finalizarea obiectivului de investiții este de aproximativ 12 luni, cu condiția asigurării fondurilor necesare.
• Mihaela COCA, Compartimentul Comunicare și Relaţii cu Presa al ABA Olt