A venit motivarea invalidării lui Gutău! Ce secrete ascunde documentul și cum se poate schimba totul???


• judecătorii susțin că alesul râmnicenilor ar fi putut candida abia în 2018!!!

În urmă cu foarte puțin timp, pe adresele redacțiilor publicațiilor vâlcene a sosit mail-ul mult așteptat de la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Magistrații au trimis motivarea în cazul invalidării mandatului lui Mircia Gutău. Așa cum anticipam, motivarea are la bază neîndeplinirea condiţiei de eligibilitate a lui Gutău

pentru a candida la alegerile locale. Concret, el nu a făcut dovada unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-a aplicat interdicţia exercitării dreptului de a fi ales. Alesul râmnicenilor din data de 5 iunie a anunțat că va contesta decizia la Tribunalul Vâlcea și, speră el, va fi validat în funcția de primar!

Grav este faptul că, având în vedere ultima condamnare, Mircia Gutău nu ar fi putut fi reabilitat, sentința fiind pronunțată în 2014, iar termenul de reabilitarea judecătorească este de patru ani și se calculează de la data ultimei condamnări!!

CE SE SPUNE ÎN MOTIVARE?

INSTANŢA,
Deliberând, constată următoarele:
La data de 7.06.2016, BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE nr. 1 RÂMNICU VÂLCEA a transmis Judecătoriei Rm. Vâlcea, în temeiul art. 103 alin. 5 din Legea 115/2015, dosarul cuprinzând procesul verbal centralizator al rezultatului alegerilor şi procesele verbale de constatare a votului exprimat în cadrul secţiilor arondate, în vederea validării mandatului primarului ales, domnul G.M., candidat din partea Partidului Ecologist Român.
Astfel s-a constituit dosarul nr. 6307/288/2016, al Judecătoriei Rm. Vâlcea. În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, sens în care a fost dispusă ataşarea dosarului de candidatură depus la Judecătorie, precum şi fişa de cazier judiciar a persoanei supuse procedurii validării.
Analizând înscrisurile ataşate cauzei, instanţa reţine că în urma scrutinului desfăşurat în data de 5.06.2016, în municipiul Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, G M, candidat Ia funcţia de primar din partea Partidului Ecologist Român, a obţinut cel mai mare număr de voturi, respectiv 16724 din numărul total de voturi valabil exprimate – 39949 – aspect care reiese din cuprinsul procesului verbal centralizator, astfel încât a fost declarat ales de către Biroul Electoral de Circumscripţie în temeiul art. 101 alin. 2 din Legea 115/2015.
Potrivit art. 58 din Legea 215/2001, validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1A1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4).
Referitor la prima condiţie, de natură extrinsecă, impusă din raţiuni de disciplină financiară a partidelor şi candidaţilor independenţi participanţi la alegeri, instanţa reţine că aceasta este îndeplinită, Partidul Ecologist Român, competitor electoral din partea căruia a candidat persoana a cărei validare se solicită, depunând în termenul legal, mai exact la data de 21.06.2016, în condiţiile art. 47 alin. 2 din Legea 334/2006, raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă, astfel cum reiese din adresa nr. 1324/22.06.2016, a Autorităţii Electorale Permanente – Filiala Sud-Vest Oltenia.
Din acest punct se impune analiza celorlalte condiţii extrase din coroborarea dispoziţiilor art. 58 şi ale art. 31 alin. 4 din Legea 215/2001. Astfel, ele reies din interpretarea per a contrario a acestei din urmă dispoziţii legale care prevede că se va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Evident, ca efect al relaţionării normei de trimitere de la art. 58 alin. 2 din Legea 215/2001, cazurile în care poate fi dispusă invalidarea alegerii consilierului local sau judeţean de către comisia de validare sunt aceleaşi pentru care judecătoria poate dispune invalidarea alegerii primarului.
Aşadar, condiţiile de validare sunt: îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi inexistenţa fraudei dovedite în sensul legii speciale. Condiţiile de eligibilitate sunt, însă, prevăzute anume în legea specială privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale sau în alte acte normative cu putere de lege aplicabile situaţiilor specifice, iar nu în Legea 215/2001, care reprezintă sediul materiei validării.
Prealabil, se pune problema posibilităţii analizării condiţiilor de eligibilitate din legea alegerilor locale în procedura de faţă, a validării alegerilor.
Astfel, potrivit art. 52 alin. 1 din Legea 115/2015, biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaţi, precum şi ale listei susţinătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de formă se resping de către biroul electoral de circumscripţie.
Aşadar, verificarea condiţiilor de eligibilitate se realizează şi la momentul primirii candidaturilor, de către biroul de circumscripţie.
Cu toate acestea, birourile electorale de circumscripţie sunt organe administrative, fară atribuţii jurisdicţionale, compuse din reprezentanţi ai partidelor politice şi, de regulă, un magistrat. Hotărârile acestor birouri nu pot avea autoritate de lucru judecat, acest efect putându-1 avea doar hotărârile judecătoreşti pronunţate, logic, de instanţele de judecată.
De altfel, trimiterea expresă a art. 31 alin 4 din Legea 215/2001 la cazul de invalidare constând în „neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate” nu doar că permite, ci obligă instanţa Investită în cadrul procedurii de validare să procedeze ea însăşi la analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege în acest sens.

(…………………………..)

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE:
Invalidează alegerea domnului G M, candidat din partea Partidului Ecologist Român Ia alegerile locale din 5.06.2016, în funcţia de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru neîndeplinirea condiţiei de eligibilitate constând în inexistenţa unei hotărâri definitive prin care s- a aplicat interdicţia exercitării dreptului de a fi ales.
Cu drept de apel pentru orice persoană interesată în termen de 30 de zile de la data la care a luat Ia cunoştinţă de prezenta încheiere, dar nu mai târziu de un an de la data pronunţării sale, iar pentru Biroul electoral petiţionar şi persoana a cărei validare s-a cerut, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 22 iunie 2016.
Președinte,
Bogdan Mateescu