A treia ediție a sărbătoririi Școlii Profesionale Perișani


De Sfântul Gheor­ghe, Școala Profesională din Perișani a fost în sărbă­toare. A fost marcată cea de-a treia ediție a aniver­sării unității de învăță­mânt. Acțiunea a avut loc la Căminul cultural, în pre­zența localnicilor și a edi­lului Ion Sandu (foto). Elevii au cântat, au inter­pretat scenete și au recitat poezii. Menționăm că, la nivel de mediu rural, doar în Perișani se găsește o școală profesională. Cei înscriși fac cursuri de cusut huse auto, iar prac­tica are loc la Faurecia, atât în Tălmaciu – Sibiu, cât și la sediul din Râmnic.