61 kilograme de cacao și ciocolată, oprite de la comercializare


La finele lunii mai a.c., an­g­a­jații Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea au efectuat controale privind comercializarea produ­se­lor din cacao și ciocolată desti­nate consumului uman. Au fost controlați 18 operatori economici din rețeaua de comercializare și s-au constatat abateri privind ne­res­pectarea prevederilor legale la șapte dintre aceștia. A fost ve­ri­ficată o cantitate de 977 kg pro­duse din cacao și ciocolată, din care 62 kg nu se încadrau în prevederile actelor normative în vigoare. Au fost oprite, temporar,  de la comercializare 61 kg pro­du­se din cacao și ciocolată în valoare de 2.729 lei. Au fost apli­cate șapte sancțiuni contraven­ționale, constând în șase amenzi însumând 8.000 lei și un aver­tis­ment pentru încălcarea regle­men­tărilor privind protecția con­su­matorilor. Principalele abateri constatate au făcut referire la afișarea prețurilor; utilizarea co­lo­rantului E 129 Roșu allura, fără a se înscrie informația supli­men­tară „poate afecta negativ acti­vi­tatea copiilor și atenția aces­tora”, neindicarea ingredientelor aler­gene, lipsa elementelor de identificare – caracterizare pen­tru ciocolata de import comer­cia­lizată vrac, netraducerea în lim­ba română a informațiilor referi­toare la ingrediente, condiții de păstrare, valoare nutritivă și elemente de identificare greu lizibile pentru ouăle de ciocolată comercializate.
Sfaturi pentru consumatori: la cumpărarea ciocolatei și a produselor din cacao acordați atenție deosebită aspectului am­ba­­lajelor (să nu fie deteriorate); refuzați să cumpărați ciocolata și produse din cacao preambalate pe ale căror etichete nu este în­s­crisă data durabilității minimale/ data limită de consum sau dacă aceasta este modificată sau depășită. Datele ne-au fost furnizate de comisar șef adjunct, Elena Daniela Mieilă