59 de certificate constatatoare, emise de ITM Vâlcea anul acesta


Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivității. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii. Potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi.
Astfel, conform prevederilor art. 6 al Normelor Metodologice, angajatorul trebuie să solicite autorizarea funcționării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea. Nu se autorizează la inspectoratul teritorial de muncă persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare.

57 de sancțiuni aplicate de inspectorii vâlceni

Conform datelor furnizate de către inspectorul șef Ion Tănăsoiu (foto), la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea s-au eliberat, începând cu anul 2006 și până la finele anului 2017, 539 de certificate constatatoare, iar in decursul anului 2018, 59 de certificate constatatoare.
În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a desfăşurat acţiuni de verificare şi control privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost efectuate un număr de 18 controale în urma cărora au fost dispuse 57 măsuri şi au fost aplicate 57 de sancţiuni contravenţionale.