Beneficiarii Programului Casa Verde – persoane fizice – 2011 își pot ridica de la APM Vâlcea contractele de finanțare


Beneficiarii Programului Casa Verde – persoane fizice – 2011 își pot ridica de la APM Vâlcea contractele de finanțare
Conform informațiilor prezentate de Alina Istocescu-purtător de cuvânt în cadrul APM Vâlcea, Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea anunță beneficiarii din cadrul programului de finanțare CASA VERDE – persoane fizice – 2011, cuprinși în lista afișată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu în data de 4.11.2014, că se pot prezenta la sediul din strada Remus Bellu, nr. 6, pentru a intra în posesia contractelor de finanțare transmise de către finanțator.
Pentru ridicarea contractelor de finanțare, beneficiarii au la dispoziție 60 de zile începând cu data de 23.12.2014.
În vederea semnării contractului, beneficiarul se va prezenta la APM Vâlcea cu următoarele documente actualizate:
Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat – în original;
Extras de cont bancar, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni) – în original;
Copie CI a beneficiarului (titular contract);
Procura notarială (dacă este cazul) – în original;
Autorizaţie de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) – în original sau în copie legalizată.
Facem precizarea că este bine ca documentele necesare pentru ridicarea contractelor de finanțare să fie emise cât mai aproape de termenul menționat mai sus.
De asemenea, nu se admite schimbarea tipului de proiect solicitat prin cererea de finanțare.
Orice alte informații legate de acest program de finanțare se pot găsi pe site-ul autorității finanțatoare – http://www.afm.ro, sau în cadrul APM Vâlcea, responsabil de proiect d-na Pădurariu Silvia ( tel.0744100076).