1.374 de cereri pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare


La nivelul județului Vâlcea, până pe data de 3 martie a.c., s-au înre­gistrat 1.347 de cereri pentru înscrie­rea copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2015-2016. Din totalul cererilor completate, 1.156 vizează copiii care împlinesc vârsta de 6 ani înainte de 1 septembrie 2015, iar 218 – copiii care împlinesc 6 ani începând cu 1 septembrie 2015. La nivel național, s-au înre­gistrat 115.036 de cereri din care 95.095 (82,7%) referitoare la copiii care împlinesc 6 ani până pe 1 sep­tembrie 2015 și 19.941 (17,3%) pen­tru copiii care împlinesc 6 ani înce­pând cu 1 septembrie 2015. Până pe 13 martie a.c., trebuie com­pletate cererile de înscriere în clasa pregă­titoare. În zilele de 20 și 21 martie a.c., se afișează la unitățile de învă­țământ, pe site-urile acestora și la inspectoratele școlare listele cu can­didații înmatriculați și numărul locu­rilor rămase libere, dar și lista cu copiii rămași neînscriși. Cea de-a doua etapă de înscriere demarează în perioada 24 martie – 3 aprilie a.c., iar pe 10 aprilie vor fi afișate rezul­tatele finale. În perioada 13 – 17 apri­lie a.c., inspectoratele școlare vor solu­ționa cererile rămase nerezol­vate.

Posting....