Situația se repetă: „Le tăiem și pe urmă vedem dacă au fost împădurite justificat” • la fel ca și-n 1995, când Adrian Năstase ajunsese la concluzia că trebuie făcută o analiză a tăierilor abuzive, după ce paguba se produsese, și acum se fac cercetări după ce zeci de mii metri cubi masă lemnoasă a dispărut, în Câineni


raban55 de mii m.c. de masă lemnoasă au fost exploatați, fără acte, în zona Câineni, iar după ce paguba a fost făcută, autoritățile locale, județene și factorii din domeniu sesizează. Chiar și guvernanții au venit pe piață cu un sistem electronic de monitorizare, dar, repetăm, după ce hectare întregi de pădure au dispărut. La fel ca și-n 1995, când tăierile abuzive fuseseră făcute, pagubele existau, când Adrian Năstase dezbătea subiectul în Parlament, declarând: „Le tăiem și pe urmă vedem dacă au fost împădurite justificat”. Mulți l-au numit pe actualul președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Râmnicu Vâlcea, Grigore Răban, un nostalgic al vremurilor trecute, vremuri când a avut un cuvânt de spus ca parlamentar, când s-a zbătut pentru binele românilor. Ei bine, acest „nostalgic” declară că problemele de erau și atunci, inclusiv cele din domeniul silvic: „În 1995, în Camera Deputaților, s-a dezbătut Codul silvic și am avut chiar un amendament. Am tot fost însă întrerupt de Năstase, parlamentar care, la un moment dat, a pus punctul pe «i»: «le tăiem și pe urmă vedem dacă au fost împădurite justificat». Exact ca și cum. Luăm măsuri, când paguba există și e una prea mare. Redăm mai jos scurtul dialog purtat pe această temă între Răban și Adrian Năstase:
G. Răban: „Eu, ca să pot să justific introducerea unui amendament la acest articol 2, aș vrea să-mi permiteți mai întâi să mă refer la câteva aspecte de-a lungul timpului. Deci, împăduririle abuzive ce s-au făcut după 1962, anul cooperativizării, din motive lesne de înțeles, au determinat pe cei în drept, inclusiv fostul Mi­nister al Economiei Forestiere, ca, prin Ordinul nr. 411/1966…să prevadă la art. 1..următoarele: „Executarea lucrărilor de împă­durire este permisă numai pe terenurile din fondul forestier prinse în amenajamentele sil­vice, a căror situație juridică…este incontes­ta­bilă. De aseme­nea, Legea nr. 8, legea pajiștilor din 1974 preve­dea soluționarea pajiștilor incluse nejustificat în amenajamentele silvice. Nici această acțiune nu a fost terminată. …Nu este normal să li se reconstituie dreptul de libertate la păduri pe terenurile care au fost împădurite după anul cooperativizării, terenuri care au fost înscrise în CAP ca terenuri agricole și, de aceea, noi, practic, la Vâlcea, de exemplu, făcusem o anexă 15b la metodologia de aplicare a Legii 18…
Pentru că e mult de vorbit aici, dar, mă rog, dumneavoastră …În fine! Amendamentul: «Fac excepție de la alineatul 1terenurile împădurite în mod nejustificat”
A. Năstase: „Vă rog, domnule deputat. Le tăiem și pe urmă vedem dacă au fost împădurite justificat”.