S.C. AVICARVIL FARMS S.A. – Anunț public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu


S.C. AVICARVIL FARMS S.A., cu sediul Com. Francesti, Sat Francesti nr.1, Clădire Abator, Birou nr.26 Judetul Valcea, anunţă depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu instalatie noua  în scopul desfășurării activității „Creșterea intesiva a pasarilor” – Cod CAEN: 0147, prevăzuta in  Anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. lit. a) “Creşterea intensivă apasarilor, cu capacitate de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte , în Sat Zavideni, Comuna Prundeni, Ferma Prundeni, Judetul Valcea. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu actualizată se referă la   o instalatie noua. Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea, zilnic de luni-joi, între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-14. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea sau prin e-mail la office@apmvl.anpm.ro  în termen de 30 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Vâlcea  www.apmvl.anpm.ro