Orașul Horezu – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare proiect: ,,Modernizare rețele de alimentare cu apa si extindere rețele de canalizare in orașul Horezu’’


SĂRDĂRESCU NICOLAE pentru ORAȘUL HOREZU cu sediul in oraș Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judetul Valcea titular al proiectului ,, Modernizare rețele de alimentare cu apă si extindere rețele de canalizare in orașul Horezu’’, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare rețele de alimentare cu apa si extindere rețele de canalizare in orașul Horezu’’, propus a fi amplasat  în orașul Horezu, satele Urșani,Tănăsești, Râmești, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Fagului, Bivolariei, Neagota, Lunga, Cârjeu, județul Vâlcea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.