Anunț de începere a proiectului – Acțiunea POC 4.1.1„Dotarea societății MULTI MET SRL cu utilaje și echipamente eficiente energetic”