Voicescu a umflat potul sfârşitului de an: Un DA de patru miliarde lei vechi!


• trecerea alesului în tabăra liberală a adus aproape 100.000 de dolari în vistieria celei mai mari comune din judeţ

Sărbătorile vin la Fârtăţeşti cu cadouri dintre cele mai dorite şi nescontate. Astfel, după ani întregi de aşteptări, printr-o mişcare politică iscusită, Nicolae Voicescu a făcut rost de aproape patru miliarde de lei vechi pentru localitatea sa. După ce a bătut palma cu Cristian Buican şi Gheorghe Păsat, edilul Fârtăţeştiului a fost imediat „atins” de CJ prin nu mai puţin de trei Hotărâri extrem de bănoase:
• 150.000 lei prin Proiectul de hotărâre privind majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi alocarea de sume unor unităţi administrativ – teritoriale, precum şi rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2015;
• 89.000 lei prin Proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei de 5.317,0 mii lei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2015;
• 158.000 lei prin Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 12.457,0 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015.