Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

21 octombrie 2020

Vineri, Ședință caniculară la Consiliul Județean


La finele săptămânii, Gică Păsat sună adunarea pentru consilierii județeni în cadrul unei ședințe care are pe ordinea de zi: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 iunie 2015, Informare cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea desfășurată de Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, în anul 2014 și în semestrul I, 2015, Informare privind activitatea desfășurată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, în anul 2014 și în semestrul I, 2015, Informare privind activitatea desfășurată de Memorialul “Nicolae Bălcescu”, Județul Vâlcea, în anul 2014 și în semestrul I, 2015, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al lui Teodor Trancă, Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială a Județului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2022, Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Vâlcea cu Comuna Budești în vederea realizării lucrărilor de pietruire a drumului de interes local Sâmnic, situat în comuna Budești, sat Racovița, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum și alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.556.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 19.330.000 lei, pe o perioadă de 15 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, în vederea asigurării pre-finanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Vâlcea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor, aflate în domeniul public al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Sfintei Mânăstiri Bistrița referitoare la solicitarea de rectificare a Cărții Funciare nr.150/2005 Costești, Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul “S.C. EUROFINA S.R.L. – Drăgășani – Mitrofani – Amărăști – Gușoeni”, operatorului de transport rutier, S.C SLS EXPRESS S.R.L., Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al județului Vâlcea a bunurilor realizate în cadrul Proiectului PHARE cu titlul “Centrul de convenții și expoziții Nord -Oltenia”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții “Consolidare și refacere DJ 656 Olănești – Comanca – Tisa, km 0+000-8+874 (platforma drum, ziduri de sprijin, podețe)”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune referitor la cumpărarea imobilului (teren), în suprafață de 2000,39 mp, situat în perimetrul sitului arheologic “Buridava Romana” de la Stolniceni, identificat în Lista monumentelor istorice 2010, cod VL-I-s-A-09580, municipiul Râmnicu Vâlcea , județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea “Protocolului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) referitor la gestiunea Registrului Agricol în format electronic, pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a per­soanelor”, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 111 din 30 aprilie 2015 referitoare la apro­barea “Protocolului de colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) referitor la gestiunea Registrului Agricol în format elec­tronic”, Proiect de hotărâre privind aprobarea “Protocolului de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) referitor la gestiunea Registrului Agricol în format electronic”, Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, referitor la respectarea prevederilor legale, în domeniul securității și sănătății în muncă, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.149 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială “Expo Nord – Oltenia” S.A, să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Diverse.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Politică și Administrație