Vești bune de la șeful Vămii: „Vâlcea rămâne pe surplus comercial!”


• potrivit datelor furnizate de către Marius Nicolăescu, șef birou vamal Vâlcea, încasările din anul 2017 au ajuns la o valoare de 41.593.028 lei, față de 31.550.670 lei în anul precedent
• tot din bilanțul oficial rezultă și că grosul banilor vine din TVA: 39.064.812 lei, comparativ cu 29.359.386 lei, din anul 2016:

Domnule Marius Nicolăescu, ce ne puteți spune despre situația oficială a încasărilor Vămii în anul 2017?
Valoarea acestora a fost de 41.593.028 lei, față de 31.550.670 lei în anul precedent. Ca statistică, vârful a fost atins în luna februarie, cu 4.285.887 lei, și iunie, 4.241.384 lei.
Comparativ, care este situația?
Din analiza efectuată, rezultă că numărul operațiunilor de punere în liberă circulație la import a mărfurilor importate definitiv a fost aproximativ egal în cursul anului 2017 (2.184 operațiuni vamale de punere în liberă circulație) față de aceeași perioadă a anului precedent (2.249 operațiuni vamale de punere în liberă circulație), dar valoarea în vamă a mărfurilor importate definitiv a crescut de la 159.072.303 lei, în cursul anului 2016, la 221.839.092 lei ,în cursul anului 2017. Pentru a evidenția activitatea Biroului Vamal Vâlcea, a fost analizată situația operațiunilor vamale de export desfășurate în cursul anului 2017 comparativ cu anul 2016. De remarcat este faptul că numărul operațiunilor de export în cele două perioade analizate, a crescut de la 10.658 operațiuni vamale de export în anul 2016, la 12.170 operațiuni vamale de export, în cursul anului 2017, la fel ca și valoarea în vamă a mărfurilor exportate în cele două perioade analizate, care a crescut de la 606.178.704 lei, în anul 2016, la 719.989.855 lei, în cursul anului 2017. Față de 2.249 operațiuni de import efectuate prin Biroul Vamal Vâlcea, în cursul anului 2017, numărul operațiunilor de export este de 12.170, ponderea operațiunilor vamale de import în totalul operațiunilor vamale fiind de 15,60%, iar valoarea în vamă a mărfurilor importate este de 221.839.092 lei, față de o valoare în vamă a mărfurilor exportate, în cursul anului 2016, de 719.989.855 lei.
Vești bune, deci…
Tot din analiza valorii în vamă a mărfurilor importate față de mărfurile exportate, în cursul anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, rezultă că: balanța comercială a județului Vâlcea este pozitivă, înregistrându-se un „surplus comercial”.
Care este situația Compartimentului Autorizări, Supraveghere și Control al Mișcării Produselor Accizabile?
În cursul anului 2017, au fost verificate documentele depuse de operatorii economici și au fost efectuate un număr total de 60 controale în vederea eliberării/ revocării/ anulării/ reverificării/ autorizațiilor/atestatelor cu produse accizabile sau la solicitarea altor structuri din Direcția Generală a Vămilor, astfel: 21 controale în vederea eliberării atestatelor de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice; 11 controale în vederea eliberării atestatelor de înregistrare pentru comercializare en-gros fără depozitare de produse energetice; șapte controale în vederea eliberării atestatelor pentru distribuție și comercializare băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat; un control în vederea eliberării unei autorizații de destinatar înregistrat care achiziționează ocazional produse supuse accizelor; opt controale în vederea eliberării autorizațiilor de utilizator final; două controale în vederea revocării a două atestate de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice; un control în vederea revocării unui atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor; un control în vederea eliberării unei autorizații de destinatar înregistrat (dosar transmis Comisiei); două controale în vederea verificării îndeplinirii condițiilor post – autorizare la două antrepozite fiscale; șase controale au fost efectuate la solicitarea altor structuri din cadrul DGV.
Au fost emise 48 atestate/autorizații privind desfășurarea activităților cu produse supuse accizelor, astfel: Atestate de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice – 21; Atestate pentru distribuție și comercializare en-gros fără depozitare de produse supuse accizelor – 11; Atestate pentru distribuție și comercializare băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat – 7; Autorizații de destinatar înregistrat care achiziționează ocazional produse supuse accizelor – 1; Autorizații de utilizator final – 8.
Au fost revocate două atestate de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice și un atestat pentru distribuție și comercializare en-gros de produse supuse accizelor.
Apropo, de produsele accizabile, ce trebuie știut?
În anul 2017, numărul total de documente administrative de însoțire având ca emitenți sau destinatari agenți economici sau entități aflate în raza de competență a Biroului Vamal Vâlcea este de 1.042, din care 515 documente administrative de însoțire care au avut ca destinatari operatori economici din raza de competență a biroului vamal, iar 527 de documente administrative de însoțire au avut ca expeditori operatori economici aflați în raza de competență a biroului vamal, riscurile asociate mișcării de produse accizate fiind, în 29 de cazuri, scăzute, în 981 medii, iar în 32 cazuri riscul fiind ridicat. În toate cele 515 cazuri de mișcări produse accizabile sosite, operatorii economici destinatari au acționat butonul „Anunță sosire” în aplicația EMCS. În cazul a 66 documente administrative de însoțire care au avut ca destinatari agenți economici din raza de competență, lucrătorii vamali din cadrul compartimentului mișcare produse accizabile s-au deplasat la sediul agenților economici și au procedat la efectuarea controlului fizic al produselor accizabile, întocmind în acest sens un document scris – act bilateral – în care au fost prezentate succint concluziile ce au rezultat ca urmare a recepționării produselor accizabile (proces-verbal), iar în 449 cazuri a fost efectuat control documentar. A fost verificată situația în care pentru toate cele 515 documente administrative de însoțire care au avut ca destinatari operatori economici din raza de competenta a biroului vamal au fost întocmite în aplicația informatică EMCS-RO rapoarte de control, constatându-se că, pentru toate cele 515 documente administrative de însoțire, au fost întocmite rapoarte de control. Nu au existat mișcări cu produse accizabile inițiate (expediate) la nivelul Biroului Vamal Vâlcea care să se încheie cu diferențe.
Situația tranzitului vamal?
Totodată, au fost inventariate toate operațiunile vamale de tranzit confirmate informatic în aplicația NCTS-RO în perioada 01.01 – 31.12.2017. Au fost identificate un număr de 1.546 operațiuni vamale de tranzit (tranzit comunitar/comun și operațiuni TIR) având ca birou vamal de destinație Biroul Vamal Vâlcea care au fost înscrise în registrul bunurilor la import R2. Cele 1.546 operațiuni vamale de tranzit (tranzit comunitar/comun și operațiuni TIR) având ca birou vamal de destinație Biroul Vamal Vâlcea care au fost înscrise în registrul bunurilor la import R2 au fost evidențiate. Au fost verificate prin sondaj un număr de 160 operațiuni vamale de tranzit (tranzit comunitar/comun și operațiuni TIR) având ca birou vamal de destinație Biroul Vamal Vâlcea care au fost înscrise în registrul bunurilor la import R2, dacă mărfurile au primit o destinație vamală. A fost controlat prin sondaj modul de încheiere al operațiunilor vamale de export fiind verificate un număr de 42, precum și modul în care se încheie operațiunile vamale de plasare în regim vamal suspensiv la nivelul biroului vamal (regimuri vamale economice) fiind verificate prin sondaj un număr de 24 operațiunile vamale.
S-ajungem și la prima lună din 2018…
Din analiza celor două luni la care se face referire, ianuarie 2018 față de ianuarie 2017, reiese că încasarile la bugetul statului au crescut de la 3.108.484 lei, la 5.566.571 lei. Numărul operațiunilor de punere în liberă circulație la import a mărfurilor importate definitiv a fost mai mare, în cursul lunii ianuarie 2018, (201 operațiuni vamale de punere în liberă circulație) față de luna ianuarie 2017 (133 operațiuni vamale de punere în liberă circulație), iar valoarea în vamă a mărfurilor importate definitiv a crescut de la 16.208.110 lei în luna ianuarie 2017 la 26.728.445 lei, în luna ianuarie 2018. Numărul operațiunilor de export a fost mai mare, în luna ianuarie 2018, față de luna ianuarie 2017, acestea crescând de la 758 operațiuni vamale de export, în ianuarie 2017, la 893 operațiuni vamale de export în ianuarie 2018, la fel ca și valoarea în vamă a mărfurilor exportate în cele două luni analizate, această valoare crescând de la 44.766.755, în luna ianuarie 2017, la 62.351.473 lei, în luna ianuarie 2018, față de 201 operațiuni de import efectuate prin Biroul Vamal Vâlcea în cursul lunii ianuarie 2018, numărul operațiunilor de export este de 893, ponderea operațiunilor vamale de import în totalul operațiunilor vamale fiind de 18,37%.