Valea Mare-n sărbătoare: „Ziua Tradiției – Anul Nou de primăvară între sacru și profan”


Astăzi, în comuna Valea Mare, se va des­fășura eve­ni­mentul intitulat „Ziua Tradiției – Anul Nou de primăvară între sacru și profan”. Organizatorul manifestării este Centrul Jude­ţean pentru Con­­servarea şi Promovarea Cul­turii Tradiţionale Vâlcea, iar Școala Gimnazială Valea Mare are cali­tatea de partener.