Statul face un cadou neașteptat foștilor chiriași ai caselor naționalizate


Începând cu data de 29 iunie 2020, chiriașii care au cumpărat locuințe în temeiul Legii nr. 112/1995 pot primi cadou de la stat și terenul aferent, inclusiv curțile și grădinile din jurul construcțiilor. Este nevoie doar de o simplă cerere și de dovada faptului că au devenit proprietarii locuinței, terenul fiind în prezent în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și Comisiile județene de fond funciar vor emite titlul de proprietate în favoarea foștilor chiriași. Acestea sunt prevederile Legii nr. 87/2020 publicată în Monitorul oficial din 25 iunie și intrată de de curând în vigoare.
Iată cât de simplu va fi pentru unele persoane să obțină suprafețe de teren cu o valoare considerabilă, ulterior vor putea chiar și să construiască pe acele terenuri, în timp ce foștii proprietari poate încă mai sperau să obțină ceea ce nu se vânduse încă. Numai la nivelul Primăriei Municipiului București sunt încă nesoluționate 21.219 dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, dintr-un total de 43.252 dosare (potrivit informațiilor publicate pe site-ul acestei instituții), deci în 18 ani doar jumătate (51%) dintre dosare au primit o dispoziție de la această primărie, unele dintre ele ajungând în prezent la o altă coadă, la ANRP.
Noua lege ar fi trebuit să impună o interdicție de atribuire a terenului către fostul chiriaș dacă există notificări depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, până la soluționarea acestora. In legea nr. 18/1991 s-a păstrat doar referirea la cererile formulate în temeiul legilor fondului funciar, terenurile respective să nu facă obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane – litera c) a rămas nemodificată de legea intrată astăzi în vigoare. Nici măcar un preț derizoriu, așa cum a fost în cazul înstrăinării construcțiilor nu li se mai cere!
Dragi chiriași, faceți cerere și veți primi și terenul! Nu degeaba se spune că trăim în țara chiriașilor și a debitorilor! (și pentru aceștia din urmă statul încearcă să suspende toate popririle). Sigur, vor apărea voci care ne vor corecta, cu o rigoare juridică impecabilă, spunând că legea nou apărută nu se adresează chiriașilor ci împroprietăriților în temeiul Legii nr. 112/1995. Așa este, proprietarii caselor naționalizate și-au văzut imobilele nu numai furate de statul comunist, dar și vândute după 1995, iar acum observă, neputincioși, cum terenurile lor sunt DĂRUITE celor care stau în prezent în aceste locuințe! Pentru dosarele lor de despăgubiri fie nu a fost timp, fie calculele demonstrează că nu ar mai putea să cumpere ceva similar cu banii primiți de la stat.
• Călin ISPRAVNIC – Asociația pentru Proprietate Privată (APP) România