Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 6-12 martie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Abatorului și Stolniceni intersecție cu Colonie Nuci.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Alexandru Sahia și Ferdinand.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a înlocuit hidrant subteran pe strada Stolniceni intersecție cu strada Colonie Nuci;
• s-a identificat racord canalizare menajeră pe strada Mircea Buciu;
• s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe străzile Petrișor și Matei Basarab;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A25, A26 și A94, strada Ferdinand, strada I. C. Brătianu – blocurile A64 și A65, strada Rapsodiei, strada Calea lui Traian – blocurile K și L, strada Kalamata, strada Libertății, strada Marin Preda, strada Nichita Stănescu, strada Luceafărului – blocurile A1 și A18, strada Petrișor – blocurile P5 și P10, strada Marin Sorescu – blocul A38/I, Aleea Zorelelor – blocul C18, Aleea Bradului – blocul C1, strada Știrbei Vodă – blocului P1, strada Mircea Buciu, strada Iancu Pop, strada Izvorului, strada I. L. Caragiale – blocul A28/I, Aleea Melodiei – blocurile N9 și N10, strada General Magheru – blocul C1, Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32 și bulevardul Pandurilor – blocul A7.
18 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 18 de apometre, dintre care 15 verificate și înlocuite și trei montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și trei avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.