Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 14-20 noiembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Dealu Malului, Priporu, Colonie Nuci, Râureni, Ostroveni, Prundului, General Magheru, V. Olănescu, Socului și Zambilelor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Prundului, General Magheru, Socului, Zambilelor și Colonie Nuci.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Cetățuia;
• s-au început lucrările de extindere rețea apă potabilă și canalizare pe strada Intrarea Grigore Râmniceanu;
• s-au montat 2 hidranți Dn 80 pe strada Splaiul Independenței – Stadionul Municipal;
• s-au înlocuit placă suport beton și capace cămine de canalizare menajeră pe strada Dobrogeanu Gherea;
• s-a refăcut cămin de canalizare menajeră pe strada Nicolae Iorga – blocul A32/I;
• s-a înlocuit tronson de canalizare menajeră pe strada Mihai Eminescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Prundului, strada General Magheru – blocul G, strada Splaiul Independenței – blocul 5, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada Ion Creangă, strada Câmpului, strada Aleea Bradului – blocul C4, strada Aleea Panseluțelor – blocul C28, strada Aleea Trandafirilor – blocul B8, strada Lucian Blaga – blocul A33, strada Ostroveni – blocul A15, strada Florilor – blocul S30/I, strada Emil Avrămescu – blocul R, strada Posada, strada Calea lui Traian – blocurile 9, 34 și Filipin, strada Maior V. Popescu – blocul MVP, bulevardul Tineretului – blocul A16 și bulevardul Pandurilor – blocul A8/I.
39 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 39 de apometre, dintre care 35 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și șapte avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA