Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16-22 noiembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ferdinand.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au executat următoarele lucrări pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu: montaj 30 m țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 400 mm, execuție trei branșamente apă potabilă DN 25 și conectarea rețelei existente OL 400 cu țeavă PEHD PN 10 D 400 mm;
• s-au montat 12 m țeavă rețea canalizare D 250 mm pe strada Cetății;
• s-au ridicat la cota carosabilului cutiile de protecție hidranți pe strada Arinilor intersecție cu strada Episcop Inochenție și strada Copăcelu intersecție cu strada Ghioceilor;
• s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Ionel Geantă – bl. 114;
• a fost montat capac carosabil pe strada Libertății;
• s-a executat un racord de canalizare DN 160 pe strada Mihai Viteazu – bl. 101;
• s-au executat lucrări de refacere cămine de canalizare în zona Petrișor;
• au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Matache Temelie, Dacia, Mihai Eminescu, Pandurilor și Luceafărului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Tineretului – bl. A16 și bl. S2, str. General Magheru – Spitalul Nr. 2 Râmnicu Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu, str. Ferdinand – bl. O4, str. Mihai Eminescu – bl. B13, B14, C32, str. Regina Maria – McDonald’s, str. Matei Basarab – bl. 114, str. Mihai Viteazu și str. Carol I.
50 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 50 apometre, dintre care 49 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 33 avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA