Şcoala Populară de Arte organizează Târgul de Mărţişoare


Prin intermediul unui comu­nicat de presă, Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Râmnicu Vâlcea informează publicul că va desfăşura un inedit eveni­ment pentru marcarea sosirii anotimpului primăvara. Astfel, până la finalul lunii martie, repre­zentanţii instituţiei mai-sus amin­tite vor organiza o acţiune tradi­ţională, intitulată simbolic „Târ­gul de mărţişoare cu vân­zare…”. Cei interesaţi trebuie să ştie că evenimentul la care facem referire are loc la sediul instituţiei din strada General Magheru, nr. 6, Bl. P1, mezanin.