Școala din Frâncești intră în reabilitare


• valoarea investiției de bază se ridică la aproape 1,3 milioane de lei
În primele zile ale anului viitor, mai precis în data de 4 ianuarie 2018, se va derula licitația privind proiectarea și execuția obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I – VIII din comuna Frâncești”. Conform devizului general, valoarea estimată a contractului este de 1.325.405 lei (fără TVA), din care: proiectare – 30.500 lei; proiect tehnic și detalii de execuție – 21.500 lei; documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații – 5.000 lei; asistență tehnică din partea proiectantului – 4.000 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – 1.269.515 lei.

Posting....