S-a spart țeava cu pomeni electorale: 10.000 lei pentru fiecare sinistrat


• Guvernul propune modificarea legii privind acordarea de ajutoare de urgenţă pentru familiile care, în urma unor dezastre naturale, suferă stricăciuni ale locuinţelor sau vătămări corporale
Chiar dacă strigă că nu sunt bani pentru scutirile propuse și aprobate de majoritatea PSD-ALDE, guvernul tehnocrat are un plan propriu pentru o linie specială de pomeni electorale. Astfel, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii, limita acestor ajutoare este de 10.000 de lei pe an, dar, în cazuri justificate, ea poate creşte. Iată cum se vor acorda banii și cine poate primi ajutor: pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure ale căror locuințe și bunuri deținute în locuință au fost distruse din cauza calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor sau altor situații similare, nivelul recomandat al ajutorului de urgență este următorul:1.500 lei pentru locuințe și bunuri deținute distruse în proporție de până la 25%; 3.000 lei pentru locuințe și bunuri deținute distruse în proporție de până la 50%; 5.000 lei pentru locuințe și bunuri deținute distruse în proporție de până la 100%. Aceste sume se propun a fi utilizate și în situații de necesitate datorate accidentelor.
În cazul decesului unei persoane, sumele se majorează cu valoarea ajutorului de deces stabilit în legea pensiilor, dacă familia nu se califica să primească acest ajutor. În plus, dacă un membru al familiei a fost rănit, ajutorul se suplimentează cu 1.500 de lei.
Pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, nivelul recomandat al ajutorului de urgență este următorul: 1.000 lei pentru situații deosebite mai puțin grave; 2.500 lei pentru situații deosebite grave; 4.000 lei pentru situații deosebite foarte grave, se mai arată în nota de fundamentare a actului normativ.
Suma poate fi mai mare decât plafonul de 10.000 de lei, în anumite cazuri. Pentru acordarea de ajutoare de urgență în cuantum majorat peste limita maximă de 10.000 lei, se prevede ca agențiile teritoriale să prezinte un referat pentru aprobare la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
Iată criteriile în funcţie de care se acordă ajutorul: în funcție de situația pentru care se solicită, se prevede ca la acordarea ajutoarelor de urgență să se țină cont de următoarele criterii, după caz: gradul de distrugere a locuinţei şi a bunurilor deţinute de familie sau de persoana singură; tipul locuinţei; asigurarea obligatorie a locuinţei potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată şi cuantumul despăgubirii; bolile şi afecţiunile medicale şi gravitatea acestora; perioada de tratament medical şi de recuperare medicală; nivelul de decontare al serviciilor medicale, al medicamentelor, al protezelor, protezelor, dispozitivelor medicale etc. de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terţi; calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; tipul familiei şi numărul membrilor din familie; veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure; nivelul de îndatorare al persoanei sau familiei ce poate determina situaţii de risc de excluziune socială; posibilitatea de susţinere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, a cheltuielilor suplimentare generate de situaţia de necesitate sau deosebită; complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.