RoȘTIRE


Pornim pe un drum nou, alături de Primăria Ocnele Mari pentru construirea în localitate a unei Baze balneoclimaterice de tratament. Am semnat un acord de parteneriat, în baza căruia Consiliul Județean Vâlcea a alocat suma de 250.000 lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice. Depunem toate eforturile să avem în Ocnele Mari un nou obiectiv turistic și să salvăm, practic, acea clădire aflată în paragină.
Constantin RĂDULESCU, președintele Consiliului Județean Vâlcea