RoȘTIRE


După 30 de ani de așteptare, vom rezolva și problema Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Roești. Acesta va cuprinde un depozit ecologic, stație de sortare și stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor. Ne propunem ca, până la finalul anului, să avem un operator de salubrizare desemnat, care să presteze acest serviciu la nivelul întregului județ, astfel încât sănătatea populației să nu fie afectată.
Constantin RĂDULESCU, președintele Consiliului Județean Vâlcea