Românii rău-platnici au de ce se teme


• o structură informatică va unifica toate bazele de date fiscale

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Guvernului a anunță că va fi constituit Centrul Național pentru Informații Financiare. Această structură informatică ar urma să unifice toate bazele de date legate de fiscalitate, cu susținerea STS, și va fi constituită potrivit unui Memorandum adoptat recent de Executiv.
„Măsura are scopul să contribuie la îmbunătățirea relației cetățenilor cu administrația fiscală, prin creșterea creșterea gradului de informatizare și, implicit, simplificarea procedurilor administrative. Acest Centru va fi înființat în aparatul central al Ministerului Finanțelor Publice, până la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister și instituțiilor subordonate cu atribuții în tehnologia informației și comunicațiilor (structuri din MFP, ANAF – aparat central și direcții generale regionale, Agenția Națională de Achiziții Publice și Comisia Națională de Prognoză). Centrul Național pentru Informații Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de măsuri stabilit prin Memorandum”, se arată în comunicatul de presă.
Pe termen scurt, respectiv intervalul 2017-2018, planul de măsuri include:
• desemnarea și tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructură critică de interes național;
• elaborarea unei Strategii unitare de dezvoltare și menținere în funcțiune a Sistemului Informatic al MFP;
• stabilirea necesarului de resurse și alocare de fonduri necesare pentru servicii de menținere și pentru înnoirea etapizată a infrastructurii hardware și software a Sistemului Informatic al MFP;
• angajare de personal de specialitate TIC la nivel central și local;
• implementarea mai multor proiecte în curs: Factura electronică, centralizarea sistemului de administrare a creanțelor bugetare etc.
Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, acest Centru consolidat administrativ are mai multe obiective, între care:
• implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat;
• centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului și diversificarea serviciilor oferite;
• implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor;
• extinderea utilității și utilizării „Spațiului Privat Virtual” la nivelul celorlalte instituții publice centrale și locale;
• furnizarea către cetățeni a informațiilor privind obligațiile fiscale și nefiscale „IMPTAX”;
• crearea și operaționalizarea identității fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interacțiunea cu statul în ceea ce privește sistemul financiar, fiscal și de asigurări sociale;
• standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relația cu cetățeanul.
Dezvoltarea serviciilor informatice de analiză complexă a masivelor de date pentru:
• urmărirea cheltuirii fondurilor publice, cu accent pe investiții și asigurări sociale;
• gestionarea riscurilor în colectarea veniturilor și în execuția bugetară.

Posting....