Proiect european ERASMUS + la Liceul Tehnologic „Henri Coandă”


În perioada 2015-2017, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea derulează Proiectul Erasmus + KA1 cu titlul „Nonformal in Formal”, nr. 2015-1-RO01-KA101-014818 prin care opt cadre didactice vor participa la cursuri de formare și activități de tip „job-shadowing” în patru țări europene: Grecia, Norvegia, Belgia și Marea Britanie.
În urma participării la activitățile de formare, cadrele didactice vor dobândi abilități de adecvare a conținutului la specificul clasei, de utilizare a metodelor și tehnologiilor inovatoare (Blended Learning, eLearning, Cloud Computing, Games and Gamification, Mobile Learning, Personalised Learning, Virtual and Remote Laboratories), pe care le vor aplica la clasă, crescând astfel interesul și gradul de implicare al elevilor în procesul educativ.
În perioada 3-7 octombrie 2016, a avut loc cea de-a treia mobilitate din cadrul proiectului „Nonformal in Formal”. Mobilitatea s-a desfășurat în Belgia, Kasterlee, la liceul Kogeka1, Sancta Maria Insituut (SMIK). D-nele profesoare Cismaru Marinela și Tănăsescu Mariana au participat la activități de tip „job-shadowing”. Acest liceu are o ofertă educativă diversificată: cultură generală (economie, matematică, științe, limbi), tehnic și profesional. A fost fondat în anul 1947, iar din 1999 face parte dintr-o comunitate de 6 școli de nivel secundar, cuprinzând și orașele învecinate. Aceste 6 școli oferă educație academică, tehnică și profesională pentru elevi cu vârste cuprinse între 12-19 ani. Din anul 2004, SMIK derulează proiecte europene Comenius, Leonardo, Erasmus+.
Proiectul Erasmus intitulat „NONFORMAL IN FORMAL” pornește de la prioritățile stabiltehc01 de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și a unei analize a contextului în care instituția își desfășoară activitatea, ținând cont de faptul că cei mai mulți absolvenți ai liceului aleg să nu își mai continue studiile, ci să se integreze cât mai rapid pe piața muncii. Cunoștințele şi competențele tehnice nu sunt suficiente în contextul economic actual. Au fost identificate noi competenţe necesare angajaţilor pentru a le facilita accesul pe piata muncii: a identifica şi aloca resurse, a lucra cu ceilalţi, a dobândi şi a utiliza informaţii, a înţelege relaţiile complexe, a lucra cu o varietate de tehnologii.

În ce constă proiectul?

„Competențele dobândite în context nonformal și informal pot juca un rol important atât în dezvoltarea capabilităților de angajare cât și în creșterea motivației pentru continuarea învățării pe parcursul vieții. Iată de ce școala trebuie să învețe să integreze și să valorizeze aceste achiziții. Ne-am propus astfel să învăţăm de la colegii noștri din UE, să aflăm metode şi tehnici noi, să dobândim/dezvoltăm abilităţi pe care să le folosim, să le promovăm și să le aplicăm în şcoală astfel încât elevii noştri să devină egalii colegilor lor din celelalte state în obţinerea unui loc de muncă”, ne-a declarat dl. Chișavu Nicolae, directorul adjunct al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea.
Participare cursuri în cadrul proiectului (mobilități care au avut loc în lunile iunie și iulie 2016):
• „Interactive teaching – Using educational games in order to enhance learners motivation”, Eruditus Association – Oslo, Norvegia – prof. Chișavu Nicolae și prof. Berbece Gabriel;
• „Improving soft skills of teachers. Tools and methodologies to improve soft skills of students”, MetaGnosi – Larisa, Greece – prof. Paraschiv Emilia și prof. Nichita Ligia.
Urmează ca ultima mobilitate să se desfășoare în Marea Britanie, la cursul „New Initiatives in Teaching, Learning and Classroom Management” – MERGANSER CONSULTING LTD – Bath, United Kingdom – prof. Tițoiu Elena și prof. Zamfir Lăcrămioara.
„Liceul nostru a făcut pași importanți pentru relizarea acestui deziderat prin formarea profesorilor la standarde europene, prin adaptarea curriculumului și a specializărilor la cerințele societății, prin implicarea elevilor în activități formale și informale menite să le formeze competențele secolului XXI. Ne referim aici la învățarea prin proiecte folosind diverse platforme cum ar fi: eTwinning, Google Classroom, participarea la competiții și evenimente de promovare a programării calculatoarelor, inițierea unor concursuri școlare la nivel regional și național cum ar fi Concursul de matematică aplicată pe calculator Mister Pi, aflat la a XII-a ediție etc. (…) Sperăm că și comunitatea locală va înțelege importanța unei educații de calitate, în special a unui învățământ tehnologic la standarde europene și ne va susține în continuare pentru a oferi beneficiarilor direcți o școală de nivel european”, a transmis echipa de implementare a proiectului „Nonformal in Formal”.