Programul POAD s-a încheiat în Râmnic


La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada 5.01 – 27.02.2015, s-a desfăşurat campania de distribuire a ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operaţional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate, POAD 2014.
În această perioadă, au ridicat ajutoare 8.787 persoane ce aparţin categoriilor stipulate prin HG 799/2014, cu modificările şi completările ulterioare (beneficiari de venit minim garantat şi de alocaţie pentru susţinerea familiei, şomeri cu indemnizaţie de până la 400 lei şi şomeri neindemnizaţi, pensionari cu venituri de pînă la 400 lei, persoane cu handicap grav şi accentuat, beneficiari ai legilor speciale cu venituri sub 400 lei). Dintr-un total de 27.674 pachete alocate municipiului, au fost distribuite persoanelor eligibile – fie deţinătoare de cupoane individuale, fie înscrise pe listele suplimentare – 17.574 pachete, diferenţa făcând obiectul compensărilor pentru localităţile din judeţ cărora nu le-au fost livrate produsele alimentare de către furnizorul desemnat de Ministerul Fondurilor Europene (conform HG 80/2015 pentru completarea HG 799/2014 privind implementarea POAD). Fiecare beneficiar a ridicat ajutoare alimentare în cantitate totală de 27 kg/pers. (făină, mălai, zahăr, ulei, paste făinoase, conserve din carne de porc, de vită şi pateu de ficat).