Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

2 decembrie 2020

Programul „Femeia Manager” începe mâine


• aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 17 septembrie 2015, ora 10.00 și va rămâne activă până pe 21 septembrie 2015, orele 20.00
• programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii își propune să sprijine demararea și dezvoltarea afacerilor prin facilitarea accesului la finanțare
• pot aplica persoanele fizice autorizate (PFA) care desfășoară activități economice în mod independent sau întreprinderile individuale conduse de femei, cu o vechime de maxim trei ani de la înscrierea în Registrul Comerțului
• valoarea alocației financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) și nu poate depăși suma de 50.000 lei/beneficiar

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii își propune să sprijine demararea și dezvoltarea afacerilor prin facilitarea accesului la finanțare, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local. Programul își propune ca obiectiv general îmbunătățirea performanțelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanțare de la bugetul de stat; stimularea auto-angajării și creșterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităților de afaceri; dezvoltarea capacității și a spiritului antreprenorial în rândul femeilor; creșterea numărului de noi locuri de muncă apărute în cadrul structurilor economice private conduse de femei și a beneficiilor aduse economiei naționale.
Prin Program se finanțează implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor. Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfășoară activități economice în mod independent sau întreprinderile individuale conduse de femei, cu o vechime de maxim trei ani de la înscrierea în Registrul Comerțului. Pentru a beneficia de acest program, solicitanții trebuie să obțină cel puțin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri.  Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile: achiziționarea de echipamente tehnologice mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care se solicită finanțare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente și automate muzicale; investițiile în active necorporale referitoare la brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerțul on line, software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare; achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; achiziționarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității,  sisteme audio-video,etc.); mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1, N2, N3 cu excepția vehiculelor de teren simbol G; realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita a 10.000 lei; se consideră cheltuială eligibilă și taxă de achiziționare a domeniului Internet, fără hosting; achiziția de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului în care se desfășoară activitatea; consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puțin consultanță). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanță. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili pot fi numai organizații furnizoare de consultanță autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfășurată una din activitățile incluse în cod CAEN clasa 70; cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială.
Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate); achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare; comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat FNGCIMM în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului.
Nu se permite achiziționarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse. Activele achiziționate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziție a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.500 lei.
Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing și pentru activele second-hand. Ajutorul financiar nu poate fi utilizat pentru rambursarea împrumuturilor existente. Solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestui program o singură dată.
Bugetul programului pentru anul 2015 este de 1.000.000 lei, din care se vor acorda alocații financiare nerambursabile (AFN). Se estimează ca prin implementarea Programului, vor primi ajutor un număr de minimum 20 beneficiari. Valoarea  alocației financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) și nu poate depăși suma de 50.000 lei/beneficiar. În cadrul programului contribuția în natură nu este eligibilă. Înscrierea în program se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, începând cu data de 17.09.2015, ora 10.00. Aplicația va fi activă până în data de 21.09.2015, ora 20.00. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat și transparent după completarea de către aplicanți a secțiunilor din aplicația software, conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanțare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții acceptați în vederea evaluării administrative vor transmite întreaga documentație, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării listei, la OTIMMC de care aparține județul în care este înregistrată firma solicitantă.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Economie