Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

5 iulie 2020

Program – pilot pentru suport alimentar în școli


Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ. Deputatul Daniela Oteșanu spune că aplicarea proiectului – pilot prevăzut de ordonanță are ca rezultate așteptate: evaluarea impactului programelor sociale de tip Laptele și cornul; colectarea de date reale privind capacitatea unităților de învățământ privind implementarea programelor de acest tip; asigurarea unui pachet echilibrat de produse alimentare de calitate, care să corespundă unei alimentații sănătoase pentru preșcolari și școlari; crearea motivării pentru învățare și asigurarea igienei muncii intelectuale la vârste școlare diferite și în contexte de învățare diferite, indiferent de mediu, vârstă școlară, orientări culturale sau religioase. „Proiectul de act normativ urmărește să asigure premisele accesului egal al nediscriminatoriu la educație al tuturor copiilor, indiferent de mediul rezidențial de apartenență sau de situația socio-economică și să reducă abandonul școlar.
Acordarea unui pachet alimentar echilibrat preșcolarilor și elevilor este la a doua inițiativă de acest gen și, în condițiile în care se va dovedi a fi un succes, această inițiativă are toate șansele să se generalizeze”, declară deputatul Oteșanu. Mai trebuie spus că proiectul de lege a fost adoptat cu 231 voturi „pentru”, 18 abțineri și un vot împotrivă.

 

 

 

 

Alte articole de la Headlines