Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 aprilie 2021

Primăria Râmnicului anunță Finalizarea proiectului de reabilitare a blocurilor de locuințe


• acesta a avut un buget de peste 23 miliarde lei vechi
Prin intermediul unui material de presă, conducerea Primăriei Râmnicului anunță finalizarea pro­iec­tului „Reabilitarea termică a blo­curilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul O4, Blocul 20”. Pentru început, specificăm faptul că termenul de finalizare a lucrării era 14 martie, iar constructorul a reușit să se încadreze în timpul specificat în contract. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa priori­tară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, domeniul major de inter­venție 1.2 – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”. Contractul de finan­țare a fost semnat la data de 25 septembrie 2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis­trației Publice, Organismul Inter­me­diar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și UAT Râmnicu Vâlcea. Bugetul proiec­tului a fost de 2.310.850,09 lei, iar perioada de implementare a fost de 21 de luni.
Lucrările de reabilitare a blocurilor mai sus menționate au constat, printre altele, în: izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă, închiderea balcoa­nelor și a logiilor, termoizolarea acoperișului tip terasă etc.
În materialul de presă transmis de Primăria Râmnicului se mai arată faptul că „Beneficiarii direcți ai lucrărilor de reabilitare sunt re­prezentați de membri familiilor gru­pului țintă, precum și de comu­ni­tatea locală, în ansamblul ei. Be­neficiile de natură economico-so­cială sunt extinse la nivelul comu­nității, deoarece în raza acestora se găsesc toate categoriile de locuitori”.

Alte articole de la Politică și Administrație