Primăria Orașului Horezu, premiată la Gala Premiilor de Excelență în Administrație


• distincția a fost primită pentru proiectul “Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative, a consumatorilor, instituţii publice şi iluminat public”

Pe 22 octombrie, a avut loc, la Poiana Brașov, cel mai impor­tant eveniment al anului din administrația publică: cea de-a XI-a ediție a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveni­ment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii, având ca partener Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. În cadrul Galei, au fost premiate cele mai importante proiecte derulate în acest an de către instituțiile ad­ministrației publice locale. Au par­ticipat peste 100 de per­soa­ne, lideri din administrația pu­blică centrală și locală, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri. Localitatea edilului Libe­ral Ilie Fârtat a fost singura reprezentantă a județului nostru în cadrul Galei, și împărțit: “Pre­miul de excelență pentru cele mai importante proiecte desti­na­te dezvoltării serviciilor publice” cu: Consiliul Județean Olt, pen­tru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor din județul Olt”; Consiliul Județean Bihor, pentru proiectul “Sistem de management integrat al de­şeu­rilor solide în judeţul Bihor”; Consiliul Județean Iași, pentru proiectul “Sistem de Manage­ment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Iaşi”; Primăria Munici­piului Moinești, pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea in­frastructurii de apă și apă uzată în municipiul Moinești”; Primăria Orașului Târgu Cărbunești, pen­tru proiectul “Reabilitarea şi mo­der­nizarea sistemului de ilu­mi­nat stradal în oraşul Târgu Căr­buneşti”; Primăria Orașului Ho­rezu, pentru proiectul “Asigu­ra­rea sustenabilităţii energetice din surse alternative, a consu­ma­torilor, instituţii publice şi iluminat public din Oraşul Ho­rezu, Judeţul Vâlcea”; Primăria Ora­șului Seini, pentru proiectul “Instalație pilot pentru producere biogaz și platformă de depo­zi­tare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere – orașul Seini, județul Maramu­reș”; Primăria Comunei Bălești, judeţul Gorj, pentru proiectul “Ali­mentare cu apă a satelor din co­muna Bălești, județul Gorj”; Pri­măria Comunei Vlădeni, judeţul Ia­lo­mița, pentru proiectul “Cana­li­zare mena­jeră cu stație de epu­rare – Comuna Vlădeni, județul Ialomița”.

Posting....