„Pravila de la Govora s-a întors acasă…”


Cu aceste zise ale preotului profesor Petre Mateescu s-a deschis reuniunea închinată cărții, preambul la „Florile Govorei”, manifestare culturală prestigioasă ajunsă la a 47-a ediție. Nu se putea mai nimerit decât acest extraordinar demers al primarului Mihai Mateescu de a așeza în fruntea unei manifestări de-o asemenea anvergură prezentarea, în premieră națională, a unei noi ediții a „PRAVILEI DE LA GOVORA” sau „PRAVILA MICĂ”, o sinteză elocventă „a legilor bisericești și a datinilor populare, cadru legislativ de norme morale necesare derulării unei vieți fără păcat în fața comunității și a divinității.”
„Pravila Mică” de la Govora, denumită și DREPTATORIU de lege sau Pravila Bisericească (1640) este socotită a fi și un îndreptar de credință datorită conținutului ei dogmatic și cultic, fiind „un mijloc de apărare a ortodoxiei împotriva influențelor calvine și catolice.” „Pravila de la Govora” sau „Pravila Mică” este primul cod de legi bisericești în limba română, cu litere cirilice, din Țara Românească. Peste 12 ani, la Târgoviște, sub același domnitor cult și cu gândul și fapta la prezentul și viitorul poporului său, Matei Basarab, este tipărită, în 1652, „Pravila lui Matrei Basarab – Îndreptarea legii”, cunoscută și sub denumirea Îndreptarea legii cu Dumnezeu sau Pravila Mare.
Cine sunt autorii noii ediții a „Pravilei de la Govora”? Doi cărturari vâlceni, împătimiți ai cuvântului scris: Emil Catrinoiu, director general al Editurii „Fortuna” și preotul Petre Mateescu, profesor la Seminarul „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, care au trudit mai mulți ani, peste 12, pentru a scoate la lumină această veche carte românească și a o aduce acasă, după secole.
Prezenta ediție, care apare în condiții grafice și tipografice excepționale, are la bază ediția princeps a Pravilei de la Govora (1640), Pravila Bisericească de la Govora publicată în anul 1884 de Academia Română în transcriere cu litere latine a ediției princeps, precum și Pravila de la Govora diortosită de preotul Petre Mateescu (pe pagina din stânga apare textul în română cu litere cirilice, pe pagina alăturată, din dreapta – textul în limba română îndreptat și îmbogățit grație preotului cărturar Petre Mateescu; tot cucernicia sa este și autorul unui bogat Glossar.)
Ediția 2016 a „Pravilei de la Govora” s-a tipărit sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Varsanufie, Episcopul Râmnicului, care semnează și un strălucit CUVÂNT ÎNAINTE: „Binecuvântăm cu părintească dragoste apariția acestei noi ediții și îl felicităm pe domnul Emil Catrinoiu și pe părintele profesor Petre Mateescu pentru dorința de a repune în lumină, cu fidelitate și claritate, textul Pravilei de la Govora, necesar tuturor duhovnicilor și, de asemenea, cercetătorilor interesați de legiuirile bisericești.”
Prezentarea Pravilei – în ediție nouă – la recenta manifestare culturală din orașul Băile Govora a fost salutată de prefectul județului Radu Renga, de primarul Mihai Mateescu, de prof. dr. Ion Predescu și de alți participanți la reuniune, apreciind anii de sârg ai celor doi cărturari care au cutezat să pornească la un drum lung și spinos. Calitatea lucrării le răsplătește efortul zidit într-o adevărată comoară de carte. O răsplată care a venit numai prin muncă și competență profesională.
*
În partea a doua a „întâlnirii cu cartea” din preambulul manifestării culturale „Florile Govorei” a fost rezervat prezentării volumului „Barza neagră” (Editura Antim Ivireanul, 2016), semnat de scriitorul Ion Drăghici, distins profesor al Liceului Tehnologic din localitate. O carte specială, cu trei compartimente: fabule, proză scurtă și lirică – producții de bună calitate, pentru care autorul merită toate laudele – cum sublinia în alocuțiunea sa prof. dr. Mihaela Rădulescu, susținută și de președintele Societății Culturale „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, Nicu Cismaru, ambii preocupați de soarta literaturii din plan local.
„Barza neagră” este o carte scrisă cu talent, cu entuziasm, de un om cu o cultură solidă. Cu noul său volum, Ion Drăghici n-a surprins cititorii doar prin impresia momentului, el înregistrează actualitatea tristă, viața precară, figuri de îmbuibați ai timpului etc. – lărgind prezentul și deschizând perspective. „Barza neagră” este o carte pozitivă, care proiectează speranțe.