Planuri ambițioase pentru modernizarea Maternității din Râmnic


Preşedintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, intenţionează să consolideze și să reabiliteze termic clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Maternitatea din Râmnicu Vâlcea – Secție a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, prin accesarea de fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.
Proiectul pentru care se doreşte obţinerea unei finanţări în valoare maximă de 25 milioane de euro constă în îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru agent termic, a sistemelor de ventilare și climatizare; utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; înlocuirea, repararea sau modernizarea lifturilor, reabilitarea spațiilor verzi din jurul spitalului etc.
În următoarele două săptămâni, va fi scoasă la licitaţie tema de proiectare pentru acest obiectiv, a cărui modernizare constituie o prioritate pe agenda de lucru a preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, care şi-a propus să le ofere vâlcenilor asistenţă medicală de calitate, în spaţii amenajate şi dotate după standarde europene.

Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice al CJ Vâlcea