Peste câteva zile, se modifică impozitele și taxele în Râmnic


Miercuri, 15 februarie, de la ora 13.00, consilierii locali sunt convocați pentru ședința ordinară a lunii în curs. Cel mai important proiect de hotărâre ce se va afla pe ordinea de zi privește modificarea H.C.L. nr. 495 din 28 decembrie 2017. Astfel, luând în discuție raportul nr. 209620/DEF din data de 09.02.2018, întocmit de Direcția Economico – Financiară, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 495 din 28 decembrie 2017, prin care s-a stabilit și aprobat nivelul impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018, în sensul diminuării cotelor de calcul a impozitului pe clădiri și a majorării prin cotă adițională a sumei fixe pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport pentru anul fiscal 2018, iată ce vor vota aleșii locali:
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidențiale (locuințe) aflate în proprietatea persoanelor fizice se diminuează de la 0,13% la 0,12%;
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se diminuează de la 1,3% la 0,5%;
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidențiale (locuințe) aflate în proprietatea persoanelor juridice se diminuează de la 0,3% la 0.2%;
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau posesia persoanelor juridice se diminuează de la 1,5% la 1,25%;
• cota adițională pentru majorarea sumei fixe pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport cu tracțiune mecanică se diminuează de la 25% la 15%.
Trebuie spus că impozitul/taxa pe teren, sumele fixe la hectar rămân la nivelul din anul 2017, obligații în plus calculându-se contribuabililor, persoane fizice și juridice care dețin terenuri în zonele care au trecut dintr-o zonă în alta, respectiv din zona 8 în zona A sau din zona C în zona 8, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 494 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale începând cu 1 ianuarie 2018. De asemenea, obligațiile la impozitele pe proprietăți vor fi recalculate pentru anul fiscal 2018, în funcție de modificările aduse prin prezenta hotărâre.
Important de precizat pentru contribuabilii care și-au achitat obligațiile pe anul fiscal 2018 până la această dată: li se vor restitui sumele rezultate ca plătite în plus, dacă solicită acest lucru sau rămân ca plată în avans pentru anul fiscal 2019.