Peste 2.000 de vâlceni s-au calificat/recalificat într-o meserie


Luna aceasta, la Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea se încheie 13 cursuri ale căror beneficiari vor dobândi certificate de califi­care și absolvire în urma examenelor finale ce ur­mează să le susțină. Serviciile de formare profesio­nală pentru adulţi, oferite de catre CRFPA Vâlcea, cuprind următoarele domenii: agricultură, informatică şi automatizări, construcţii, confecţii textile, comerţ, turism, alimentaţie publică, servicii, industrie. Lunile următoare, în colaborare cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din județele: Argeș, Gorj, Satu Mare, Prahova și Buzău. Anul acesta, 2.223 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere, de formare/recalificare profesională, în cadrul CRFPA Vâlcea.