Peste 1.600 de joburi vacante, la dispoziția șomerilor vâlceni


Oferta AJOFM Vâlcea atestă că sunt vacante 1.627 joburi pe piața muncii, acestea fiind oferite de 224 de angajatori. Din totalul joburilor, 87 vizează persoanele cu studii superioare, 626 cele cu studii medii și postliceale, iar 914 cele cu studii gimnaziale, școală profesională sau fără studii.
În cazul persoanelor cu stu­dii superioare, se caută: ingineri mecanici, secretar literar la Tea­trul Ariel, impresar artistic, ingi­neri electrotehnică, ingineri chi­miști, inginer tehnologic, inspectori Direcția de Protecție Socială, consilieri CJ Vâlcea etc.
În ceea ce privește per­soa­nele cu studii medii sau fără stu­dii este nevoie de: muncitori necalificați, agenți servicii clienți, șoferi, pictor butafor, electricieni, ca­sieri, asistenți medicali, bucă­tari, ospătari, confecționeri textile etc.
Menționăm că o firmă ce se ocupă cu mase plastice anga­jea­ză 400 de muncitori necalifi­cați și 100 de muncitori calificați, sediul fiind în Bistrița, județul Bis­trița Năsăud, vizați fiind in­clusiv elevii care pot lucra pe pe­rioada va­canței de vară. Datele ne-au fost furnizate de Dumitru Nicu Cor­no­iu (foto), director AJOFM Vâlcea.