Patru planuri de reconversie pomicolă, aprobate


La finele anului  trecut, Direcția Agricolă Vâlcea a trecut la efectuarea unei serii de controale în domeniul viniviticol. Astfel,la o suprafață oficială de 4010 ha viță de vie din care 2168 ha viță de vie nobilă pentru vin, 159 ha vie struguri masă, 1683 ha hibrizi inter­spe­ci­fici, pe acest domeniu au fost efec­tuate următoarele verificări şi controale: au fost avizate un număr de docu­mente de însoţire a transporturilor de pro­duse vitivinicole vrac, conform pre­ve­derilor O.M. 234/2004 şi controlul privind: ca­li­ta­tea, provenienţa, autentici­tatea, natu­ra­leţea şi evidenţa produselor vinicole comercializate sub formă neîmbuteliată   – efectuate controale pentru verificarea conformității. Au fost efectuate 11 con­troa­le la agenți economici și s-au mai eli­berat trei autorizații de  defrișare  nuci, au fost prelevate opt probe  de droj­die de vin, s-au vizat 23 documente de însoțire produse vitivinicole și nu mai puțin de  patru  planuri  de restructurare – reconversie au fost avizate.

Termene expirate pentru zootehniști
Crescătorii de animale puteau depune cererile anuale de solicitare a ajutoarelor de stat pentru COP și Registrul Genealogic pentru anul 2015 și în perioada 26 ianuarie – 6 februarie 2015, termenul fiind prevăzut într-un proiect de ordin al MADR, ce modifică HG nr.1179/2014 (M. Of. 967/30 dec. 2014), în care termenul de depunere a cererilor era 15 ianuarie 2015. Docu­mentul mai prevede că serviciile efec­tuate se decontează după data publi­că­rii numărului de exceptare pe site-ul Comisiei Europene. Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în 2015 este de maximum 146,850 mil. lei, din care 44,5 mil. lei pentru taurine, buba­line, porcine și ecvine, respectiv 102,350 mil. lei pentru ovine și caprine. Sprijinul va fi acordat în continuare doar persoanelor juridice. Totodată, prin pro­iect se completează definiția „regis­tru­lui genealogic”. Astfel, registru ge­nea­­logic – conform pct. 48 al art. 2 din Reg.(UE) nr. 702/214 al Comisiei Euro­pene, precum și legislației naționale în vigoare, înseamnă orice inventar, regis­tru, fișier sau suport de stocare a datelor.