„Ordinara” lunii februarie la Primăria Râmnicului


Mâine, 15 februarie, cu începere de la ora 13.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară a lunii în curs. Pe ordinea de zi se află următoarele puncte: proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului unităților de învățământ ale instituțiilor de cultură pentru anul 2017; proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la 31.12.2017; proiect de hotărâre privind modificarea HCL 495 din 2017; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a listei de investiții pentru 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea execuție fondului IID 2017; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului IID pentru 2018; Proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din buget; proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului „Logo 630 de ani”; proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare gestiune Piețe Prest; proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul pentru serviciul de transport; proiect de hotărâre privind transmiterea clădirii Cantinei de ajutor social; proiect de hotărâre privind închirierea luciului de apă Lac Ostroveni; proiect de hotărâre privind atribuirea locului de veci Moruz L.; proiect de hotărâre privind inventarierea și concesionarea unui teren; proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ construire locuințe Bunescu Florin; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții aparat primar; proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din instituții de învățământ.
Cel mai important proiect de hotărâre ce se va afla pe ordinea de zi privește modificarea H.C.L. nr. 495 din 28 decembrie 2017. Astfel, luând în discuție raportul nr. 209620/DEF din data de 09.02.2018, întocmit de Direcția Economico – Financiară, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 495 din 28 decembrie 2017 prin care s-a stabilit și aprobat nivelul impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018, în sensul diminuării cotelor de calcul a impozitului pe clădiri și a majorării prin cotă adițională a sumei fixe pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport pentru anul fiscal 2018, iată ce vor vota aleșii locali:
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidențiale (locuințe) aflate în proprietatea persoanelor fizice se diminuează de la 0,13% Ia 0,12%;
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se diminuează de la 1,3% la 0,5%;
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile rezidențiale (locuințe) aflate în proprietatea persoanelor juridice se diminuează de la 0,3% la 0.2%;
• cota de impozitare pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau posesia persoanelor juridice se diminuează de la 1,5% la 1,25%;
• cota adițională pentru majorarea sumei fixe pentru calculul impozitului pe mijloacele de transport cu tracțiune mecanică se diminuează de la 25% la 15%.

Mai multe informații

Trebuie spus că impozitul/taxa pe teren, sumele fixe la hectar rămân la nivelul din anul 2017, obligații în plus calculându-se contribuabililor, persoane fizice și juridice care dețin terenuri în zonele care au trecut dintr-o zonă în alta, respectiv din zona 8 în zona A sau din zona C în zona 8, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 494 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale începând cu 1 ianuarie 2018. De asemenea, obligațiile la impozitele pe proprietăți vor fi recalculate pentru anul fiscal 2018, în funcție de modificările aduse prin prezenta hotărâre.
Important de precizat pentru contribuabilii care și-au achitat obligațiile pe anul fiscal 2018 până Ia această dată: li se vor restitui sumele rezultate ca plătite în plus, dacă solicită acest lucru sau rămân ca plată în avans pentru anul fiscal 2019.