„Ordinară” la Consiliul Local


Astăzi, la ora 11.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați în ședința lunii iunie. Iată ce vor dezbate aleșii noștri în „ordinara” de azi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017; raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al unităților de cultură pentru anul 2017; proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia Zilei Imnului Național; proiect de hotărâre privind aprobare DALI și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de sport la Liceul Tehnologic Căpitan N. Pleșoianu”; raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru Întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra –Vâlcea SA; proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local nr. 184/2017 referitoare la mandatarea reprezentantului municipiul în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA; proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a candidaților în vederea numirii acestora în Consiliul de administrație la Întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA; proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate Societății APAVIL SA; proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate Societății CET GOVORA SA; proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință a spațiului situat în PT 42 Nord către Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România – Rm. Vâlcea; proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării; proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil – construcție, aflat în proprietatea publică a municipiului Rm. Vâlcea; proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren, cu destinația de drum public; proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia; proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia (strada Republicii nr.11); proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții suplimentare la Baza sportivă „1Mai”; proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de Municipiul Rm. Vâlcea pentru sectoare cadastrale; proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU „Amplasare locuințe colective D+P+5-6E parțial penthouse și spații libere la parter”, bulevardul Dem Rădulescu nr. 41, investitor Dumitrescu Constantin; proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2017 referitoare la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiu pentru anul școlar 2017-2018; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe; raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale; proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor și bunurilor din Râmnicu Vâlcea, în vederea asigurării măsurilor de ordine și liniște publică, precum și paza acestora de către personalul Poliției Locale; proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Spania (Valencia și Castellon de la Plana).