Ordinară cu 28 de puncte la Primăria Râmnicului


Miercuri, în ultima zi a lunii iulie, de la ora 13.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă acestei luni. Pe ordinea de zi a dezbaterilor ce se vor purta în Consiliul Local se află nu mai puțin de 28 de puncte. Pentru o bună informare a opiniei publice, în rândurile următoare vă prezentăm întregul desfășurător al ședinței, așa cum ne-a fost transmis de către reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea:
1.Proiect de hotărâre privind contul de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2019
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2019
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2019
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2019
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2019
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2019
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019
9.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obţinut media 10 la examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat din sesiunea 2019
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a Memoriului Tehnic aferente obiectivului de investiţii „Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenţie Parc Zăvoi – etapa III”
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare trotuare şi iluminat public strada Ştirbei Vodă, tronson cuprins între centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi”
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8”
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1”, cod SMIS 129643 şi a cheltuielilor aferente acestuia
15.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în Parcul Industrial
16.Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile
17.Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile-terenuri
18.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri
19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2019 referitoare la demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile – terenuri
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui imobil teren cu destinaţia de drum public
21.Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a unei părţi din construcţia „Casa Ştiinţei şi Tehnicii pentru Tineret”
22.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
23.Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de utilizare a parcărilor publice cu plată amenajate în zona Bazei de Agrement Ostroveni, pe perioada estivală
24.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din blocurile W3, W4 şi W5
25.Proiect de hotărâre privind prelungirea temporară a contractului pentru închirierea locuinţei sociale situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga nr. 18C, bloc B01, ap. 13
26.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Vâlcea a imobilului „Clădire Centrală Termică şi Coş de Fum”
27.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.08.2019
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie – iunie 2019
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea